Livsstil og overskudd

HelseProfil

Helseprofilen forteller den enkelte noe om hva som er bra og hva som kan forbedres. Gjennom samtale vil vi kartlegge ønsker og behov, motivere og samtidig komme med forslag til tiltak som kan gi gode helsegevinster på sikt.


Innhold

Det avsettes 40 minutter til samtale og kondisjonstesting, og gjennomføres av legesekretær (20 min) og ergoterapeut/fysioterapeut (20 min).

Gjennom enkle spørsmål (intervju), ønsker ergoterapeuten/fysioterapeuten å danne seg et bilde av den enkelte innen områdene:

  • fysisk form
  • trivsel - stress
  • midjemål – vekt/høyde – BMI
  • kosthold – blodtrykk/puls/kolesterol
  • Oksygenopptak – kondisjonstesting (måling av oksygenopptaket foregår ved hjelp av ergometersykkel og   pulsmåler. Selve syklingen varer i 6 minutter)

På bakgrunn av intervju og kondisjonstesting utarbeides en helseprofil for den enkelte medarbeider.

Resultatet av helseprofilen danner grunnlag for de råd som gis. Det legges vekt på:

  • kartlegging av ønsker/behov
  • motivasjon
  • individuelle anbefalinger

 

Røykesluttkurs

Lund BHT kan formidle røyksluttkurs

 

Aktivitet i bedrift

«Trening har en dokumentert positiv effekt på milde og moderate depresjoner og angst og kan her fungere like godt som medisiner»(Fæ-vennen 19. mai 2014)

Lund BHT kan tilby treningsveiledning og et lavterskeltilbud for å fremme fysisk aktivitet. Dette innebærer fokus på både kondisjon og styrke. Treningen vil foregå utendørs i mindre grupper og ledes av vår fysioterapeut.

Andre tilbud: