AKAN / Rus og avhengighetsproblematikk

AKAN er et kompetansesenter for rus og avhengighets-problematikk. AKAN skal hjelpe ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet slik at sykefravær reduseres, og effektivitet og livskvalitet økes.

Lund BHT kan bidra med følgende:

·  

•   Utforme rusmiddelpolitikk/prosedyrer
•   Aktiv deltagelse AKAN-utvalg
•   Rådgivning i f.m. rus- og spillavhengighet
•   Informasjon og opplæring
•   Bistå med utarbeiding av individuelle AKAN-avtaler
•   Individuelle oppfølgingssamtaler og samarbeid med behandlingsapparatet
•   Screening og testing


Henvisninger