Målrettet helseundersøkelse

Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter setter krav til systematisk helseovervåking av utsatte yrkesgrupper.

Lund BHT kan bidra med følgende:

Målrettet arbeidshelseundersøkelse

Det kan være nødvendig å foreta helseundersøkelser for å forebygge og hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseskader. Arbeidsgiver har plikt til å sørge for dette ved enkelte typer arbeid med særlig helserisiko i henhold til arbeidsmiljølovens § 3-1(2), pkt g) og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Forskriften setter krav til helseundersøkelse nå arbeidstakerne utsettes for belastninger som:

 • farlige kjemikalier
 • støv med asbestfiber
 • biologiske faktorer
 • støy eller mekaniske vibrasjoner
 • ioniserende stråling
 • kunstig optisk stråling
 • arbeid under vann eller økt omgivende trykk,
 • gass, støv eller andre helseskadelige forhold ved bergarbeid

Som hovedregel vil vi kontrollere:

 • Lunger ved eksponering av helseskadelig støv, røyk eller gasser
 • Hørsel ved eksponert for helseskadelig støy
 • Syn ved behov eller når forskrift tilsier 
 • Urinkontroll (for de som ønsker det)
 • Blodtrykk
 • Blodprøver hvis forskrift/spesielle forhold tilsier dette

Når alle ansatte har vært inne til helseundersøkelse utarbeides en anonymisert rapport. Kravet er minimum 8 ansatte for at anonymiteten kan ivaretas.

 

Offshore helseattest

Vår bedriftslege er godkjent petroleumslege. Helseundersøkelsen gjennomføres etter krav fra Helsedirektoratet  - Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs


Sjømannsattest

Vår bedriftslege er godkjent sjømannslege. Helseundersøkelsene gjennomføres etter krav fra Sjøfartsdirektoratet - Forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger.