Yrkeshygiene

Yrkeshygiene er identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske faktorer i arbeidsmiljøet, samt vurdering av risiko for helseskade og forslag til forebyggende tiltak.


En yrkeshygieniker har spesialkompetanse i:
- å identifisere og kartlegge kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer som for eksempel støy, vibrasjoner, stråling, belysning, inneklimafaktorer, gasser, støv, fibre, soppsorer med mye mer.
- tiltak for å eliminere eller redusere helserisiko
- norsk og internasjonalt regelverk og standarder
- risikovurdering
- systematisk HMS-arbeid

Snurr film om yrkeshygiene (engelsk)