Foto: vk

Ergonomi/muskel-skjelett

Muskel- og skjelettplager er den største enkeltårsak til sykefravær i arbeidslivet. I Norge har ca. 40 % av sykmeldingene en diagnose relatert til muskel- og skjelettplager. I Norge anslås det at om lag 30 % av muskel- og skjelettplagene er arbeidsrelaterte. Årsaken kan være at arbeidet er for tungt, for ensformig, foregår i uheldige arbeidsstillinger eller varer for lenge. Flere enkeltoperasjoner som hver for seg ikke betraktes som tunge, kan til sammen og over tid forårsake for høy totalbelastning. Et godt forebyggende arbeid bør prioriteres.

Lund BHT kan bidra med følgende:

Arbeidsplassvurdering

En arbeidsplassvurdering inneholder et besøk på arbeidsplassen for å vurdere mulig tilrettelegging. Målet med tilretteleggingen er å forebygge sykefravær eller hjelpe en sykemeldt raskere tilbake I jobb. Ergoterapeut eller fysioterapeut foretar funksjonsundersøkelse og arbeidsplassbesøk.

Vi kan hjelpe din bedrift med følgende:

  • Kartlegging og tilrettelegging av arbeidsplasser
  • Utrede risiko for utvikling av muskel- og skjelettplager
  • Vurdering av individuelle behov
  • Søknad om tekniske hjelpemidler
  • Informasjon og opplæring
  • Ergonomisk vurdering ved nybygg/ombygninger
  • Rådgivning ved endringer av arbeidsplasser, produksjonsmetoder og utstyr

Det utarbeides rapport med faglige vurderinger og anbefalinger med endringsforslag hvor behov for hjelpemidler vurderes.


Mensendiecktrening

Denne treningsformen tar utgangspunkt i menneskets evne til å ivareta egen helse. Gjennom instruksjon og trening lærer du gode bevegelser som tar vare på kroppen din, reduserer tretthet og smerter, og som du kan ha nytte av både i arbeid og fritid.

Treningen ledes av mensendieckutdannet fysioterapeut med god erfaring, noe som sikrer en faglig trygghet for deltakerne og mulighet for råd og veiledning.

Mensendiecktrening passer for alle aldre, uavhengig av treningsbakgrunn. Treningen inneholder øvelser for både stabilitet, styrke, fleksibilitet, koordinasjon, balanse og pust. Du lærer å kjenne på forholdet mellom spenning og avspenning, og hva du selv kan gjøre for å lindre og forebygge plager i muskler og skjelett.

 

Pausegymnastikk

Vi kan tilby tilpasset pausegymnastikk tilpasset de med statisk og stillesittende arbeid. Dette gjennomføres i bedriftens egne lokaler og er av ca 15 minutters varighet.Ta også en titt i kurskatalogen!