Foto: vk

Fysisk arbeidsmiljø - yrkeshygiene

Arbeidsmiljølovens § 4-4 setter tydelige krav til det fysiske arbeidsmiljøet. Et godt inneklima er lønnsomt. Det er holdepunkter for at dårlig inneklima på arbeidsplassen gir nedsatt funksjon og produktivitet, derfor kan det lønne seg å investere i et godt klima.
Lund BHT kan bidra med følgende:

Kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer

Det finnes flere ulike metoder for dette. Hvilken metode som velges, vil være avhengig av type virksomhet, antall ansatte, arbeidets art, problemområde og lignende. Vi kan hjelpe din bedrift med følgende:

  • Foreta målinger
    • støy, lys og stråling 
    • kjemiske stoffer og støv
    • inneklima

Rådgivning

  • Vurdere og informere om mulig helserisiko og skadevirkninger
  • Utarbeide forslag til tiltak for å redusere risiko for helseskade, f. eks. substitusjonsvurdering


Hva er yrkeshygiene?

Yrkeshygiene omfatter bl.a. identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer (bl.a. støv, gass, giftstoffer, løsemidler, stråling, støy, vibrasjoner, uheldige arbeidsstillinger, mikrobiologi m.m.) og vurdering av risiko for helseskade for personer som utsettes for slike faktorer, samt forslag til forebyggende tiltak.