Foto: vk

Risikovurderinger og ulykkesforebyggende arbeid

Arbeidsmiljølovens § 3-1(2)c) krever at alle virksomheter skal kartlegge risikoen på arbeidsplassen, utarbeide planer og iverksette tiltak som bidrar til reduksjon av risiko. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å gjennomføre kartleggingen. Lund BHT kan bidra med følgende:

Risikovurdering

En risikovurdering/kartlegging er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen din, slik at du kan vurdere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler eller om du bør gjøre mer for å forebygge. Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

  1. Hva kan gå galt?
  2. Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
  3. Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

 Vi kan hjelpe din virksomhet med følgende:

  • Faglig råd og veiledning i arbeidet med gjennomføring av risikovurdering.
  • Utarbeidelse av handlingsplan med forslag til tiltak for å redusere risiko

 

Ulykkesforebyggende arbeid og verneutstyr

Målet er at ingen blir skadet eller syk. Ulykker og dårlig helse kan ødelegge et menneskeliv, samtidig som det kan få konsekvenser for virksomheten i form av fravær, produksjonstap, ødelagt utstyr, osv. 

Vi kan hjelpe din bedrift med følgende:

  • Identifisere risikoforhold og foreslå tiltak.
  • Gi råd om verneinnretninger og verneutstyr.

 

Førstehjelpsopplæring

Lund Bedriftshelsetjeneste kan tilby tilpassede førstehjelpskurs.