Visjon og verdier

Vår visjon er at Medco dinHMS Agder AS skal kjennetegnes av fleksibilitet, god tilgjengelighet, kvalitet og fornøyde kunder.

VISJON
Vi skaper arbeidsglede!

VERDIER
Jobben for og med våre kunder gjør vi med medarbeidere som kjennetegnes av å være engasjerte, kompetente, pålitelige og løsningsorienterte.
Arbeidsmiljøarbeid er vårt viktigste fokusområde!
  • Vi bistår våre kunder i det organisatoriske, fysiske og psykososiale arbeidsmiljøarbeidet.
  • Vi vil hjelpe den enkelte bedrift med å skape et inkluderende arbeidsmiljø og øke de jobbrelaterte nærværsfaktorene.  
  • Vi ønsker å utvikle gode samarbeidsrelasjoner, motivere og være aktive pådrivere i bedriftens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid).
  • Et møte med Medco dinHMS Agder AS skal være en positiv opplevelse for våre kunder – sammen skaper vi arbeidsglede!
Oppdatert 040121