Vår visjon

Vår visjon er at Lund Bedriftshelsetjeneste kjennetegnes av fleksibilitet, god tilgjengelighet, kvalitet og fornøyde kunder.

  • Forebyggende helsearbeid er et av våre fokusområder.
  • Vi vil hjelpe den enkelte bedrift med å skape et inkluderende arbeidsmiljø og øke nærværsfaktorene.
  • Vi ønsker å utvikle gode samarbeidsrelasjoner, motivere og være aktive pådrivere i bedriftens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid).
  • Et møte med Lund Bedriftshelsetjeneste skal være en positiv opplevelse for våre kunder.