Bedriftslegen og e-konsultasjon

I forbindelse med at vi står i en unntakstilstand på mer enn ett vis, forsøker vi i Lund Bedriftshelsetjeneste nå å bidra til å avhjelpe både våre kunder, deres ansatte og primærhelsetjenesten ved å tilby en ny legetjeneste.

Det gjør vi blant annet med å tilby en ny, digital tjeneste, hvor vår bedriftslege er tilgjengelig for videokonsultasjon via et sikkert e-konsultasjons system. Hun vil også kunne skrive ut sykmeldinger og resepter ved behov.

Hvordan går du fram for å benytte deg av tjenesten?
•   Send en e-post til timebestilling@lundbht.no eller ring tlf.nr. 46 95 46 46 for å bestille time til konsultasjon
•   Kunden får tilsendt link per e-post for å registrere seg i systemet til den angitte tiden for konsultasjon. For å kunne benytte seg av tjenesten må man ha bank-ID.
•   Virksomheten vil bli fakturert og bestilling må være godkjent av leder (som helst bør være bestiller).

/190320


[Tilbake]