Vi søker HMS verneingeniør med yrkeshygienisk kompetanse

Vi ønsker oss en våken kollega med faglig tyngde som brenner for arbeidsmiljøarbeid!

Lund Bedriftshelsetjeneste fortsetter veksten og ønsker nå å styrke laget med en HMS Verneingeniør med yrkeshygienisk kompetanse. Vi ønsker oss en våken kollega med faglig tyngde som brenner for arbeidsmiljøarbeid!

Vår nye HMS Verneingeniør skal bistå Lund Bedriftshelsetjeneste i arbeidet hos våre kunder med videreutvikling av arbeidsmiljøet, og være en faglig bidragsyter innenfor områdene fysisk, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Du vil få særskilt ansvar for fagområdene;
•   Risikovurderinger
•   Veiledning på internkontroll og systematisk HMS-arbeid
•   Vernerunder og arbeidsmiljøkartlegging
•   Yrkeshygienisk rådgivning og rapportering
•   Kartlegging, vurdering og måling av kjemiske arbeidsmiljøfaktorer
•   Kartlegging, vurdering og måling av støy og vibrasjoner
•   Inneklimavurderinger
•   IK-mat
•   Veiledning, opplæring og undervisning på de ulike fagområdene

Det er ønskelig at vår nye kollega i tillegg har noe erfaring fra generelt HMS-arbeid som sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering og prosessveiledning individuelt og i gruppe, arbeidsmiljøprosesser og lederstøtte.

Du som søker har:
•   Relevant teknisk utdannelse
•   Gjerne erfaring fra bedriftshelsetjeneste med eget kundeansvar
•   Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
•   En analytisk tilnærming og evnen til å arbeide systematisk og målrettet
•   Evnen til å ha mange baller i luften og raskt områ deg for å imøtekomme kundens behov
•   God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
•   Gode digitale kunnskaper og solid Excel kompetanse

Sammensetning av oppgaver og ansvar i stillingen vil kunne tilpasses sett i forhold til den rette kandidatens kvalifikasjoner og fagkompetanse.

Om oss:
Lund Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1998, og er per i dag lokalisert i Kjøita Park på Lund. Vi er eid av Medco Bedriftshelsetjeneste i Rogaland og sammen er vi medeiere av den landsdekkende sammenslutningen dinHMS gruppen. Vi har per i dag en kundeportefølje med drøyt 260 virksomheter innenfor de fleste bransjer i privat og offentlig sektor. Vår visjon er at Lund Bedriftshelsetjeneste er en foretrukken og ledende aktør lokalt i Agder, som sammen med våre kunder skaper arbeidsglede! Vi kjennetegnes gjennom våre verdier Engasjert, Pålitelig, Kompetent og Løsningsorientert. Teamet i Lund Bedriftshelsetjeneste består av ansatte med «glimt i øyet» som har lang erfaringskompetanse og solid fagkompetanse.

Ta kontakt med Tone Thorstensen, tone@lundbht.no, tlf. 47 93 38 08 for spørsmål til stillingen. Søknad sendes tone@lundbht.no snarest.

Skriv ut pdf

[Tilbake]