VI SØKER EN ERFAREN SYKEPLEIER!

Har du interesse for arbeidshelse og erfaring fra bedriftshelsetjeneste?

En av våre sykepleiere skal ha permisjon og vi søker i den forbindelse etter en sykepleier med relevant erfaring, gjerne fra bedriftshelsetjeneste, til et vikariat. Den vi søker har interesse for norsk arbeidsliv og arbeidshelse, og gjerne kunnskap om risikofaktorer knyttet til ulike bransjemessige eksponeringer. Det må påregnes arbeid ute hos kunde så vel som ved våre kontor på hhv. Kjøita i Kristiansand og Doneheia i Mandal.
Vi er opptatt av at all kundekontakt skal skje på en utadvendt, hyggelig og profesjonell måte, slik at de gode kunderelasjonene opprettholdes. Videre er vi opptatt av at samarbeidet innad med øvrige medarbeidere skal bygge på gjensidig tillit, respekt og en god tone.
 
Sykepleieren vil bl.a. få ansvar for:
•   Administrasjon i klinikken
•   Holde orden på venteværelse og undersøkelsesrom   
•   Timebok og bestillinger, både e-post og telefon
•   Innkalling til- og administrering av arbeidshelseundersøkelser
•   Journalføring i virksomhetens EPJ-system (Extensor) etter gjeldende retningslinjer
•   Holde oversikt over medisinsk utstyr
•   Føre og ajourholde vaksinasjonsregisteret, herunder rapportering til SYSVAK
•   Gjennomføring av arbeidshelseundersøkelser
•   Ansvar for gjennomføring av aktuelle tester, så som EKG, audiometri, PEF, spirometri, blodprøver, urinstix mm
•   Vaksinering og rusmiddeltesting
•   Andre administrative oppgaver og forefallende arbeid

Du som søker har:
•   Utdannelse som sykepleier.
•   God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
•   Gode digitale kunnskaper.
•   Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Videre er du effektiv i din arbeidsutøvelse, du er selvstendig og løsningsorientert. Du har også evnen til å jobbe systematisk og målrettet, samtidig som du kan ha mange baller i luften og raskt områ deg for å imøtekomme kundens behov.
Stillingens størrelse og oppstartstidspunkt avhenger av kandidatens kvalifikasjoner og kompetanse, men minimum stillingsstørrelse er 60 %.

Om oss:
Lund Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1998, og er per i dag lokalisert i Kjøita Park på Lund og i Doneheia i Mandal. Vi er eid av Medco Bedriftshelsetjeneste i Stavanger og sammen er vi medeiere av den landsdekkende sammenslutningen dinHMS gruppen. Vår målsetting er at Lund Bedriftshelsetjeneste er en foretrukken og ledende aktør lokalt i Agder, som kjennetegnes gjennom verdiene «Engasjert, Kompetent, Pålitelig og Løsningsorientert». Teamet i Lund Bedriftshelsetjeneste består av ansatte med «glimt i øyet» som har lang erfaringskompetanse og solid fagkompetanse.

Ta kontakt med Tone Thorstensen, tone@lundbht.no, tlf. 47 93 38 08 for spørsmål til stillingen.

Søknad sendes tone@lundbht.no snarest.

Skriv ut som pdf

[Tilbake]