IA-virksomheter og honorar til BHT

Reglene er endret fra januar 2017 - nå må det søkes om refusjon i forkant!

Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter kan benyttes til hel eller delvis refusjon av utgifter til bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT). NAV kan utbetale honorar ved behov for tiltak av fysisk, ergonomisk, organisatorisk eller psykososial art, og ved deltakelse fra BHT i dialogmøter.

Les mer om nye regler og om hvordan du søker på NAV sine sider

Du finner søknadsskjemaet via denne linken.

INFORMASJONSSKRIV (pdf)


Oppdatert 200117

[Tilbake]