Er dere pålagt å ha bedriftshelsetjeneste?

Ta gjerne kontakt med oss for et tilbud om levering av tjenester!

Det er næringskoden din som i hovedsak avgjør om dere er pålagt å ha avtale om bedriftsehelsetjeneste. Oversikt over pliktige næringskoder finnes i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 13.

[Tilbake]