Ny medarbeider hos oss!

Gryne Reinertsen er ansatt som senior HMS-rådgiver fra 1. mars 2019

Følg oss på facebook!

KUBA - Digitalt HMS-system

Lund Bedriftshelsetjeneste kan nå også tilby våre kunder et digitalt HMS-system!

Ta en titt i kurskatalogen vår!

Nå finner du også HMS temakurs for våre kunder her!

Er dere pålagt å ha bedriftshelsetjeneste?

Ta gjerne kontakt med oss for et tilbud om levering av tjenester!

Forskriftsendringer fra 1. januar 2018

Det er gjort viktige endringer i arbeidsmiljølovgivningen fra 1. januar 2018

IA-virksomheter og honorar til BHT

Reglene er endret fra januar 2017 - nå må det søkes om refusjon i forkant!

Visste du at:

30 minutter moderat fysisk aktivitet pr dag gir en helsegevinst!

En positiv opplevelse

Møtet med oss skal være en positiv opplevelse. Sammen kan vi:
  • øke trivselen
  • styrke helsen
  • bedre effektiviteten
  • redusere sykefraværet
  • forebygge ulykker og skader

Lund BHT

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Fra 1. januar 2010 ble det i ny forskrift satt krav til godkjenning av bedriftshelsetjeneste.

Lund Bedriftshelsetjeneste fikk sin godkjenning fra Arbeidstilsynet allerede i februar 2010. Denne godkjenningen ble sist fornyet 25. februar 2015.Samarbeidspartnere