Om oss

Lund Bedriftshelsetjeneste AS org.nr. 992 980 257, ble etablert i 1998, og består av ansatte med lang erfaringskompetanse og god fagkompetanse. Vi er godkjent i henhold til forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste. Godkjenningen ble sist fornyet 25. februar 2015.I 2009 ble Lund Bedriftshelsetjeneste medlem i et landsdekkende nettverk, som i 2011 stiftet selskapet Trygg1. Dette er blitt Norges ledende kjede av landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Medlemmene I TRYGG1 betjener i dag virksomheter med mer enn 100.000 ansatte i hele Norge. Medlemmene i kjeden er godkjent av Arbeidstilsynet og holder et høyt faglig nivå.

Som medlem i kjeden kan Lund Bedriftshelsetjeneste dra veksler på høy kompetanse. Vi innehar selv den kompetansen som kreves for fagområdene som skal dekkes; arbeidsmedisin/arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid.