Returkraft AS

06.01.2015

Returkraft har i flere år hatt et tett og godt samarbeid med Lund BHT. Vi er svært godt fornøyd med både oppfølging og rådgivning, som bygges på god og bred kompetanse i teamet.

Lund BHT er videre lett tilgjengelige. Vi får alltid rask respons ved behov for råd eller bistand, i tillegg til at de alltid er representert på våre AMU-møter.

Vi opplever at Lund BHT er en god samarbeidspartner for både Returkrafts ansatte og ledelse, og en positiv og viktig bidragsyter til vårt arbeidsmiljø og virksomhet.

  06.01.15 Administrasjonssjef Marit Løvland Returkraft AS

Elektroverkstedet AS

28.11.2014

Lund Bedriftshelsetjeneste har fagkompetanser på alle relevante fagområder. De gir oss god oppfølging og har kvalitetet på tjenestene sine. Lund Bedriftshelsetjeneste er lokalisert nært,  og de ansatte er tilgjengelige og fleksible. Vi er svært fornøyd med Lund Bedriftshelsetjeneste

28.11.14 Daglig leder Per Rudolfsen, Elektroverkstedet AS

Kruse Smith AS

28.11.2014

Lund BHT fyller sin rolle som fri og uavhengig på en glimrende måte.  Lund BHT er en god samtalepartner for både leder og ansatt.

27.11.14 Gryne Reinertsen, HR, Kruse Smith AS

National Oilwell Varco Norway

28.11.2014

Lund BHT har vært en god og stabil samarbeidspartner i mange år. Deres positive innstilling og fleksibilitet har vært viktig i vårt samarbeid. Vil spesielt trekke frem den gode støtten vi har hatt ifb med oppfølging av sykemeldte.

26.11.14 Heidi Aslaksen, HR, National Oilwell Varco Norway

Mandals AS

28.11.2014

Lund BHT oppleves som en svært kompetent og god samarbeidspartner. De har bidratt med oppfølging ift ansatte med rusproblematikk, en god samtalepartner for ansatte som er i en vanskelig livssituasjon. Jeg opplever at Lund BHT har fagkyndige ansatte innenfor de områdene som vi har/kan få behov for som fysioterapeut, yrkeshygieniker, AKAN-rådgiver mm. Respons på mail er bra og det oppleves at Lund BHT er svært enkle å forholde seg til.

26.11.14 HSEQ manager Linda Brokke Benneche, Mandals AS


Norsk Gjenvinning AS

28.11.2014

Norsk Gjenvinning, Kristiansand har brukt Lund Bedriftshelstjeneste i mange år og er godt fornøyd.

26.11.14 Administrasjonssjef Liss Mikkelborg, Norsk Gjenvinning AS


Posten Norge AS, Divisjon Post, Region Sørvest, Agder Vest distrikt

28.11.2014

Lund BHT bistår lederne aktivt i sykefraværsoppfølgingen, inkl i forebyggende samtaler. I tillegg bistår Lund BHT i arbeidsplassvurdering og i ergonomisk opplæring. Lund BHT har også bistått i HMS-opplæring for ledere + hatt diverse foredrag i ledergruppen. Vi er veldig godt fornøyd både med innhold og form, og ikke minst at tips/råd/maler er til konkret hjelp i lederjobben. Lund BHT har i tillegg bidratt i lokale arbeidsgrupper i forbindelse med endringsprosesser, og har hatt foredrag på personalmøter om "Omstilling" og "Stressmestring". Både ledere, tillitsvalgte, vernetjenesten og medarbeiderne gir veldig gode tilbakemelidnger på det Lund BHT har levert. Det er en styrke at Lund BHT klarer å "finne tonen" med mennesker på ulike nivåer og i ulike roller i arbeidslivet.

25.11.14 Distriktsjef Margrethe Svee, Posten Norge AS

Røinås bilforretning AS

28.11.2014

Lund Bedriftshelsetjeneste jobber pro-aktivt og er en pådriver for forebyggende helsearbeid i vår bedrift. Når vi trenger bistand, har Lund Bedriftshelsetjeneste dyktige og fleksible fagfolk som stiller opp. Det er enkelt å ta kontakt med Lund Bedriftshelsetjeneste for råd og veiledning.

24.11.14 Daglig leder/Salgsleder Kjell Hæstad, Røinås bilforretning AS

Stena Recycling AS

28.11.2014

Stena Recycling AS, (tidligere Norsk Metallretur AS) har vært tilknyttet Lund Bedriftshelsetjeneste over flere år. Lund BHT har vært med på våre dialogmøter, vært delaktige i vernerunder, risikovurderinger, tatt helseundersøkelser osv.
Vi har også sammen laget handlingsplaner med fokuspunkter hvert år. Vi er veldig fornøyd med oppfølging og rådgiving Lund BHT har gitt oss, og føler vi har hatt et veldig godt samarbeid.

24.11.14 Administrasjonssekretær Trine Glomsaker, Stena Recycling AS

Universitetet i Agder

28.11.2014

Universitetet i Agder har gjennom mange år hatt et godt samarbeid med Lund BHT. Jeg har siden 2010 selv hatt koorinerende rolle mht. Lund BHT. Jeg er meget fornøyd med tjenesten de har levert, både mht. kvalitet og ikke minst oppfølging av oss som kunde.

20.11.14.HMS-koordinator Per Anders Nygaard, Universitetet i Agder