Nytt kjøremønster i Kristiansand

Skal du på besøk til oss og kommer vestfra, eller
du har vært på besøk hos oss og skal østover, så må du nå kjøre slik:

[Tilbake]